پـیـونـدهـا

Mohammad Hasan salari


: Born
: Education
: Experience
: Skills
: Email

For avoid to receive spams please replace @dent with @dentiau.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی  : دکتر محمد  حسن سالاری

تخصص : پروتزهای دندانی

فار غ التحصیل : دندانپزشکی عمومی 1359 از دانشگاه شهید بهشتی

سال تخصص: 1374 دانشگاه تهران

استادیار بخش : پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شماره نظام پزشکی : 19895

شماره تلفن مطب : 02188712674

آدرس مطب : تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خ 22 پ 2 طبقه اول

-------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت در کنگرها

1 - پنجمین کنگره دندانپزشکی نیرو های مسلح  - مهر ماه 1388

اثر فرول روی پوستهای باند شوند دکتر سالاری معرفی جهت هم فکری در خصوص برگزاری کنگره دندانپزشکی –دعوت به عنوان هیات مدیره

2 – پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران - دی ماه 1389

3 – دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پرستودونتیست های ایران -  بهمن ماه 1389

4 – چهل و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی  ایران - اردیبهشت 1388

5 – چهارمین کنگره سراسری علمی کاربی طب نظامی کنگره دندانپزشکی نیروی مسلح -  اردیبهشت  ماه 1387

6 – نهمین کنگره بین المللی  انجمن پروستودونتیست های ایران -  آبان ماه 1388

مدیریت پانل سالن B2  هیات مدیره انجمن پروستودونتیست های

7 – پنجاهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران -  اردیبهشت ماه 1389

8 – هشتمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های ایران  -  آذر ماه 1387

9 -  سومین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های  دی ماه 1382

10 – هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن پروستودنتیست های ایران -  بهمن ماه

11 – دومین کنگره  بین المللی انجمن عملی پروستودنتیست های ایران -  آذر ماه 1381

12 – دومین همایش سراسری دندانپزشکی نیرهای مسلح مراحل پروتز در ایمپلنت های دندانی  - آذرماه 1382

-------------------------------------------------------------------------------------------------

مقالات در مجلات داخلی

1 - تحقیق در علوم دندانپزشکی  دانشکد دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران

-          بررسی تاثیر بر تغییرات ابعادی آلرژینات Elastic cromo در شرایط آزمایشگاهی in vitro

2 – مجله دانشکده دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-          بررسی تاثیر پخت پرسلن بر marginal fitness روکشتهای متال – سرامیک ساخته شده به به روش الکتروفور مینگ Electroforming  -  In Vitro

3 -  مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندان پزشکان

-          بررسی اثر فرول روی مقاومت به شکست دندانهای بازسازی شده  با پست و کورهای باند شونده

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دعوت به عنوان سخنران

1 - پنجمین کنگره دندانپزشکی نیرو های مسلح  - مهر ماه 1388

-          اثر فرول روی پوستهای باند شوند دکتر سالاری معرفی جهت هم فکری در خصوص برگزاری کنگره دندانپزشکی –دعوت به عنوان هیات مدیره

2 – پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران - دی ماه 1389

-          اتچمنت در پروتز ثابت و پروتز پارسیل

3 – دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پرستودونتیست های ایران -  بهمن ماه 1389

-          مدیر پانل 2  پروستوایمپلنت -  اعضا شورای برگزار کننده   دبیر کمیته نظارت و پیگیری - اعضا ء هیات مدیران انجمن به عنوان مدیر

4 – چهل و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی  ایران - اردیبهشت 1388

-          موضوع سخنرانی  الکتروفرنیگ

5 – چهارمین کنگره سراسری علمی کاربی طب نظامی کنگره دندانپزشکی نیروی مسلح -  اردیبهشت  ماه 1387

-         مراحل ساخت بریج های FRC در درمان های پروتزی متعاقب حوادث تروماتیک – دکتر سالاری

6 – نهمین کنگره بین المللی  انجمن پروستودونتیست های ایران -  آبان ماه 1388

-          مدیریت پانل سالن B2

7 – پنجاهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران -  اردیبهشت ماه 1389

8 – هشتمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های ایران  -  آذر ماه 1387

-          انواع مواد FRCو طرز ساخت بریج های FRC

9 -  سومین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های  دی ماه 1382

10 – هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن پروستودنتیست های ایران -  بهمن ماه

-          سخنرانی در هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن پروستودنتیست های ایران

11 – دومین کنگره  بین المللی انجمن عملی پروستودنتیست های ایران -  آذر ماه 1381

12 – دومین همایش سراسری دندانپزشکی نیرهای مسلح  - آذرماه 1382

13 – چهل هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران –

-          مراحل پروتز در ایمپلنت های ندانی

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دعوت به عنوان داور

1 – نمایند تام الاختیار در هیات مرکزی داوران هشتمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت معرفی می گردد

2 - نمایند تام الاختیار در هیات مرکزی داوران پنجمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت معرفی می گردد

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

به عنوان استاد راهنما

1 – بررسی مقایسه ای استفاده از Custom shade guide تهیه شده از Vitapan classical در تعیین رنگ رستوریشن های متال سرامیک

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 83 - 84

2 –تعیین میزان آگاهی دندانپزشکان و تکنسین های شرکت کننده در کنگره Paosthodontists و کنگره دندانسازی از نمونه رنگ  Vitapan 3-D Master در سال 1383

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 83 - 84

3 – بررسی هبستگی موجود بین عرض مزیودیستالی شش دندان قدامی فک بالا با فاصله پره های بینی از هم در حالت استراحت در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 83 - 84

4 – بررسی میزان Paralleling تراش دندانهای پایه در بریجهای تهیه شده  در بخش پرتز ثابت دانشکده دندانپزشکی در سال 1384

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

5 – بررسی میزان دیسکلوژن مولار در سمت غیر کارگر در دانشجویان و مراجعین به دانشگاه  آزا اسلامی

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

6 – مقایسه اثر دو طرح تراش Sloping shoulder & Chamfer بر تطابق لبه ای  رستوریشن های موقتی

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

7 – بررسی  اثر فرول بر روی مقاومت به شکست دندانهای که با پست و کورهای باند شونده بازسازی  شده اند

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

8 – بررسی شیوع اینتر فرنسهای اکلوزالی سمت غیر کاگر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

9 – بررسی اثر دو طرح تراش Shoulder with bevel و shoulderبر روی مارجینال Fitness در روگشهای متال  - سرامیک

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 85 – 86

10 -  بررسی اثر  دو طرح  تراش  deep Chamfer & shoulder marginal fitness  در روکش های Metal _ Ceramic

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 85 – 86

11 -  بررسی اثر  دو طرح  تراش  deep Chamfer & shoulder marginal fitness  در روکش های Metal _ Ceramic

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 85 – 86

12 – بررسی اثر  دو طرح تراش Shoulder  & Shoulder135  bevel – بر روی  Marginal Fitness  در روکش های vitro metal – Ceramic in

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

13 – مقایسه اثر سه نوع کورمتریال بر میزان گیر آنها به پستهای FRS

-           دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

14 – بررسی تاثیر پخت پرسلن بر Marginal Fitness  روکش های متال – سرامیک ساخته شده به روش الکترو فورمینگ Electroforming   vitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

15 – بررسی تاثیر زمان بر تغییرات  ابعادی ماده قالبگیری پلی وینیل سایلو کسان Elit HD در شرایط invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

16 – مقایسه تاثیر دو نوع پست فایبر گلاس و فایبر کربن و توزیع تنش بر دیواره  های  کانال ریشه دندان به روش فتوالاستیک

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 88 – 89

17 – بررسی تاثیر سه نوع سمان زینک فسفات کلاس آینومر و رزینی بر  رتیشن پست  های F.R.C

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 88 – 89

18 – بررسی و ضعیت امتیاز دهی افراد غیر متخصص به پنج نوع لبخند در جامعه ایرانی در سال 89 – 88

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 88 – 89

19 – بررسی تاثیر دو طرح تراش  Shoulder و Heavy Chamfer بر تطابق  لبه  ای رستوریشن  های تمام سرامیک Ceron به صورت Invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 89 –

-------------------------------------------------------------------------------------------------90

به عنوان استاد مشاور


1 – بررسی تاثیر عصاره میوه نارس خرمالو بر کاهش حالت تهوع Gag Reflex در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1384

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

2- بررسی اثر دو طرح تراش  Chamfer & Shoulder بر تطابق ابه ای سرپوشهای موقت

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

3 – مقایسه تاثیر و پالیس بر Roughness زبری پرسنل های دندانی در شرایط invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 84 – 85

4 – بررسی عرض مز یودیستال و با کو لینگوال دندانهای خلفی دائمی در جامعه  ایرانی در سال 58 – 84

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 85 – 86

5 – مقایسه اثر دو نوع کورمتریال خود سخت شونده بر میزان گیر آنها به پست های FRC

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

6 – مقایسه تاثیر گلیز و پایش بر روی میزان طول ترک  Length Crack پرسلن های دندانی  invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 86 – 87

7 – بررسی تاثیر زمان بر تغییرات ابعادی آلژینات Elastic  (kerr) Choromo در شرایط آزمایشگاهی invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 87 – 88

8 – بررسی تاثیر ضخامت سمان بر قدرت بتند پست Frc با عاج  ریشه invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 87 – 88

9 – تاثیر مقایسه طرح تراش sloping  با shoulder بر تطابق لبه ای روکش های  (p.f.m در روش الکتروفورمینگ ) در شرایط invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 87 – 88

10 – مقایسه تاثیر طرح تراش shoulder  با shoulder with bevel بر marginal fitness رستوریشن های  - RFM در روش الکتروفر مینگ

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 87 – 88

11 – تاثیر مقایسه  طرح تراش  Deep Chamfer  با  Shoulder بر تطابق لبه ای  رو کش های   p. m . f  در روش الکتروفورمینگ در شرایط invitro

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 88 – 89

12 – بررسی اثر طرح های مختلف فرول بر مقاومت به شکست دندانهای ثنایا ی بازسازی شده با پست و کورهای باند شونده 88 – 89

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 88 – 89

13 -  بررسی اثر  اتچمنتها بر توزیع تنش در اور دنچرهای متکی بر ایمپلنت بوسیله ی روش آنالیز اجزاء  محدود

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 90 – 89

14 – بررسی تاثیر طول پست فایبر گلاس بر مقاومت  به شکست ریشه دندانهای روت کانال شده

-          دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران – 90 –

-------------------------------------------------------------------------------------------------

گواهی نامه ها

1 - گواهینامه کارگاه الگوهای یاددهی و یاد گری

2 – گواهینامه کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

3 – گواهینامه دوره مقدماتی آمار

4 – گواهینامه دوره آشنایی با اینترنت

5 – گواهینامه کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی

6 – گواهینامه کارگاه آموزش ایجاد Web log

7 – گواهینامه کارگاه روش تحقیق

8 – گواهینامه دوره آشنایی با نرم افزار Power Point

9 – گواهینامه  ورزشهای رزمی  از هیات تکواندو استان تهران

10 – گواهینامه کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

11 -  گواهینامه کارگاه نگارش  و نقد مقالات پژهشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تقدیر نامه ها

1 -  تقدیر نامه در پنجمین کنگره دندانپزشکی نیرو های مسلح

2 -  تقدیر نامه در  چهل و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی  ایران

3 - تقدیر نامه در  چهارمین کنگره سراسری علمی کاربی طب نظامی کنگره دندانپزشکی نیروی مسلح

4 - تقدیر نامه در سومین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های

5 - تقدیر نامه در  پنجاهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران

6 -  تقدیر نامه در  هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن پروستودنتیست های ایران

7 - تقدیر نامه در  دومین کنگره  بین المللی انجمن عملی پروستودنتیست های ایران

8 - تقدیر نامه در  نهمین کنگره بین المللی  انجمن پروستودونتیست های ایران به عنوان مدیریت پانل

9 - تقدیر نامه در  پنجاهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران عنوان مدیریت پانل

10 - تقدیر نامه در  چهل هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران

11 -  تقدیر نامه در هشتمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های ایران

 

فـهـرسـت اصـلـی

دومین دوره فلوشیپ ترمیمی

نهمین جشنواره حکمت مطهر

اوقات شرعیهمایش سبک زندگی در عصر انتظار

فصلنامه مائده