پـیـونـدهـا

Behnam Khosravani Fard


: Born
Esfahan University - 1998 : Education
Ortho Dentistry Department : Experience
: Skills
b.khosravani@dent : Email

For avoid to receive spams please replace @dent with @dentiau.ac.ir


 

ماده 1) مشخصات فردي :

نام : بهنام

نام خانوادگي : خسروانی فرد

نام پدر : جمشید

نام و نشاني محل كار : خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-کوچه والی نژاد-شماره 36

تلفن محل كار : 88795235

شغل ( سمت يا مسئوليت ) : سرپرست آموزش تخصصی گروه ارتودنسی

مرتبه علمي :استاديار

پست الكترونيكي gmail@behnamkhosravani

ماده 2)  اطلاعات تحصيلي : ( آخرين مدرك تحصيلي )

مدرك تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

*گروه علمي

رشته تحصيلي

دکترا

بورد تخصصی

شهید بهشتی

اصفهان

ایران

ایران

1369

1377

 

دندانپزشکی

ارتودنسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماده 3) فعاليت هاي علمي :

الف- مقالات :

بند الف / 1 – مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

عنوان مقاله :

بررسی میزان ناهمواری های سطحی سیم های ارتودنسی تولید شده از شرکت های مختلف توسط دستگاه پروفیلومتری

نام نشريه :

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

سال :

1388

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر فریبرز امینی-دکتر بهاره آقامحمدی آمقانی-دکتربهنام خسروانی فرد-بهزاد اسفندیارپور

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

عنوان مقاله :

بررسی نقش و اندازه دندان های قدامی در کراودینگ دندان های قدامی فک پایین

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1388

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر فریبرز امینی- دکتر بهنام خسروانی فرد- بابک کمانگری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

عنوان مقاله :

بررسی شاخصهای بولتون در مال اکلوژنهای مختلف

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1388

شماره :

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد – دکتر لیلی اکبری-دکتر رزا شیخ الاسلامی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

عنوان مقاله :

جراحی دندان کانین نهفته Exposure میزان موفقیت درمان ارتودنسی ثابت به دنبال پالاتالی و عوامل رادیو گرافیک مؤثر بر آن در مراجعین به چند کلینیک خصوصی در طی سالهای 71 تا 85 در شهر تهران ( یک مطالعه گذشته نگر 15 ساله)

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1387

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر سید محمد حسین کلانتر معتمدی-دکتر فینا ناوی-دکتر بهنام خسروانی فرد-

دکتر زهرا حیاتی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

عنوان مقاله :

بررسی تاثیر محلول اچینگ حاوی فسفات فلوراید اسیدی بر استحکام باند برشی براکتهای فلزی ارتودنسی

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1387

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر سید محمد حسین کلانتر معتمدی-دکتر فینا ناوی-دکتر بهنام خسروانی فرد-

دکتر زهرا حیاتی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

عنوان مقاله :

بررسی تاثیر محلول اچینگ حاوی فسفات فلوراید اسیدی بر استحکام باند برشی براکتهای فلزی ارتودنسی

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1387

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد- دکتر ریحانه یزدانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

عنوان مقاله :

مقایسه تاثیر سه نوع دهانشویه (ارتوکین،لیسترین و Oral – B ) بر میزان تجمع استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک میکروبی اطراف براکت های ارتودنسی

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1387

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد-دکتر محمود قاسمی-دکتر حسین رستگاریان-دکتر سید هادی سجادی-دکتر هوشنگ امامی- دکتر معصومه امانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

عنوان مقاله :

بررسی تاثیر آماده سازی مینا با No-rinse Self-conditioner  بر استحکام باند برشی اولیه براکتهای فلزی ارتودنسی

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1387

شماره :

1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد-دکتر سپیده بانوا-مهندس ناصر ولایی-دکتر نغمه فارسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

عنوان مقاله :

مقایسه تاثیر جنس براکت های ارتودنسی بر میزان رشد و چسبندگی استرپتوکک موتانس و کاندیدا آلبیکانس

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1386

شماره :

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر سید هادی سجادی-دکتر بهنام خسروانی فرد-دکتر پروانه عدیمی-دکتر سمانه بیات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند الف / 1 – مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي :

1

عنوان مقاله :

بررسی تاثیر زمان اچینگ بر ا ستحکام باند برشی براکت های فلزی ارتودنسی

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1384

شماره:

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد-دکتر رزا شیخ الاسلامی-دکتر شروان شعاعی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

عنوان مقاله :

بررسی رابطه آنومالی های دندانی با رویش پالاتالی کانین فک بالا

نام نشريه :

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی

سال :

1384

شماره:

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

دکتر بهنام خسروانی فرد-دکتر هادی سجادی-دکتر سارا خصوصی- دکتر رزا شیخ الاسلامی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

عنوان مقاله :

Assessment of radiographic factors affecting surgical exposure and orthodontic alignment of impacted canines of the palate: A 15 –year retrospective study

نام نشريه :

Call For Papers

سال :

2009

شماره:

107

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

Mohammad Hosein Kalantar Motamedi-Fataneh Alavi Tabatabaie-Fina Navi- Hasan Ali Shafeie-Behnam khosravanifard-Zahra Hayati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

عنوان مقاله :

Effects of blood and saliva contamination on shear bond strength of metal orthodontic brackets and evaluating certain methods for reversing the effect of contamination

نام نشريه :

Orthodontic Waves

سال :

2010

شماره:

69

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

عنوان مقاله :

Effectiveness of Mouth Washes on Streptococci in Plaque around Orthodontic Appliance

نام نشريه :

ISRN Dentistry

سال :

2010

شماره:

2010

اسامي همكاران به ترتيب اولويت :

Behnam Khosravanifard-Mahmood Ghasemi-Hossein Rastgariyan-Seyed Hadi Sajjadi-Houshang Emami-

Masoomeh Amani-Mohammad Hosein Kalantar Motamedi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند الف/2 مقالات پذيرفته شده در همايشهاي علمي داخلي و بين المللي :

1

عنوان مقاله :

سمینار ارتودنسی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

محل برگزاري :

مرکز همایشهای بیمارستان میلاد

سال:

16/11/83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی

محل برگزاري :

انجمن دندانپزشکی

سال:

24/09/84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی

محل برگزاري :

انجمن دندانپزشکی

سال:

13/11/85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی ارتودنسی 2

محل برگزاري :

مرکز همایشهای رازی

سال:

24/08/85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی اصول و تشخیص و درمانهای ارتودنسی 2

محل برگزاري :

مرکز پیش دانشگاهی فیاض بخش

سال:

15/02/85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی ارتودنسی 1

محل برگزاري :

مرکز آموزش استثنایی نیمروز

سال:

11/12/85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی ارتودنسی 1

محل برگزاري :

مرکز آموزش استثنایی نیمروز

سال:

27/07/86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی 1 تا 2

محل برگزاري :

انجمن دندانپزشکی ایران

سال:

23/06/86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی ارتودنسی 1

محل برگزاري :

منظومه خرد

سال:

18/05/87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی 1 تا 2

همایش اکلوژن و TMJ2

محل برگزاري :

انجمن دندانپزشکی ایران

سال:

05/07/87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

عنوان مقاله :

برنامه مدون دندانپزشکی ارتودنسی 1

محل برگزاري :

هتل المپیک

سال:

11/10/87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی 1 تا 2

محل برگزاري :

منظومه خرد

سال:

02/12/87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

عنوان مقاله :

دوره مدون آموزش مداوم گروه ارتودنسی 1 تا 2

محل برگزاري :

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

سال:

29/05/88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

عنوان مقاله :

برنامه مدون مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی 1

محل برگزاري :

انجمن دندانپزشکی ایران

سال:

10/10/88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

عنوان مقاله :

برنامه مدون مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی 1

محل برگزاري :

بنیاد ایران شناسی

سال:

30/02/89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

عنوان مقاله :

هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

محل برگزاري :

تهران- هتل المپیک

سال:

24/04/88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

عنوان مقاله :

دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

محل برگزاري :

تهران – هتل المپیک

سال:

12/08/89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

عنوان مقاله :

85th Congress of the European Orthodontic Society

محل برگزاري :

Finlandia Hall,Helsinki,

Finland

سال:

10-14 Jun 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

عنوان مقاله :

85th Congress of the European Orthodontic Society

محل برگزاري :

Finlandia Hall,Helsinki,

Finland

سال:

10-14 Jun 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

عنوان مقاله :

84th Congress of European Orthodontic Society

محل برگزاري :

LISBON

سال:

10-14 Jun 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

عنوان مقاله :

84th Congress of European Orthodontic Society

محل برگزاري :

LISBON

سال:

10-14 Jun 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

عنوان مقاله :

84th Congress of European Orthodontic Society

محل برگزاري :

LISBON

سال:

10-14 Jun 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند ب- طرحهاي پژوهشي پايان يافته :

1

عنوان طرح :

بررسی میزان شیوع dmft،DMFT

(پوسیدگی،از دست رفتگی و پرشدگی دندان های دائمی و شیری) دانش آموزان 9-8 ساله شهر ساوه در سال 82

مسئوليت در طرح:

همکار طرح

دستگاه سفارش دهنده:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مرکز بهداشت استان

نوع طرح :

داخلی

تاريخ شروع و خاتمه :

83-1382

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند د- انتشارات :‌

د/1- تاليف يا تصنيف كتاب :

1

عنوان كتاب :

راهنمای کنترل عفونت در مراکز درمانی دندانپزشکی

تاريخ آخرين چاپ :

1388

ناشر:

شرکت باورداران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت:

دکتر شادی سهیلی  دکتر بهنام خسروانی فرد دکتر مهرداد شکیب آذر مهندس مریم مجیدیان  مهندس بهاره مددخواه سلماسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د/4- ترجمه كتاب :

1

عنوان كتاب :

نگهداری و ثبات نتایج درمانهای ارتودنسی

نام نويسنده اصلي :

راویندرا ناندا

تاريخ آخرين چاپ :

بهار 1380

اسامي مترجمين به ترتيب  اولويت :

دکتر علی محمد کلانتر معتمدی   دکتر بهنام سروش نوبخت   دکتر بهنام خسروانی فرد   دکتر سعید محمودیان


 

فـهـرسـت اصـلـی

دومین دوره فلوشیپ ترمیمی

نهمین جشنواره حکمت مطهر

اوقات شرعیهمایش سبک زندگی در عصر انتظار

فصلنامه مائده